KRAKÓW
cm. Rakowicki

Kraków cm. Rakowicki

KRAKÓW
cm.Rakowicki

Administracja cmentarza:
ul.Rakowicka 26
31-510 Kraków
Tel. 12 6199911
sekretariat@zck-krakow.pl
www.zck-krakow.pl

Spoczywają:

Antoni Rodziewicz-Bielewicz (17.07.1870 – 09.10.1921)      więcej… kw.XIVB
Jadwiga Rodziewicz – Bielewicz (1883 – 1970 )      więcej… kw.XIVB
Mieczysław Rodziewicz – Bielewicz (1913 – 1922 )      więcej… kw.XIVB
Józefa Anna Rodziewicz (25.06.1867 – 04.04.1931) więcej… kw.RB, rząd zach.,grób 2
Tadeusz Rodziewicz (1911 – 24.07.1953) więcej… kw.O, rząd 1, grób 36
Edward Rodziewicz (1913 – 6.05.1975) więcej… kw.O, rząd 1, grób 36
Bogna Rodziewicz – Rajzer (1939 – 14.09.2011) więcej… kw.O, rząd 1, grób 36
Irena Jasicka (rod. Rodziewicz) (25.08.1952 – 02.05.2006) więcej… kw.LXXV, rząd płn.,grób 34
Regina Andrusiewicz (z d.Rodziewicz) (10.12.1904 – 4.12.1981) więcej… kw.LXXV,rząd płn.,grób 34
Stanisława Niwińska (z d.Rodziewicz) (2.05.1903 – 12.10.1985) więcej… kw.LXXV,rząd płn.,grób 34
Zofia Rodziewicz (? – 5.05.1983) Kw.69A, rząd 1 grób 6A