KRUKLANKI cm.
przy kościele

KRUKLANKI cm. przy Koścele

Cmentarz kościelny

Spoczywają:

Aleksander Radzewicz(1923 – 08.05.1988)     więcej…
Danuta Rodziewicz (15.05.1962 – 26.11.1963)     więcej…
Stanisław Rodziewicz     więcej…
Maria Rodziewicz     więcej…