OSTRÓDA
cm.Kajkowski

Cmentarz komunalny w Ostródzie

Cmentarz komunalny w Ostródzie
ul. Bolesława Chrobrego
14-100 Ostróda

Spoczywają:

Feliks Rodziewicz(18.05.1933 – 30.03.2001)     więcej…
Marcjanna Korsak (rod. Rodziewicz) (15.11.1877 – 19.04.1953)     więcej…
Jadwiga Rodziewicz (1892-04-15 – 1973-09-08)     więcej… rz:1, g:2114
Jan Rodziewicz (1906-06-21 – 1974-03-30)     więcej… rz:1, g:2229
Maria Rodziewicz (1909-11-17 – 1990-11-13)     więcej… rz:1, g:2982