OSTRÓDA
ul. Olsztyńska

Ostróda ul. Olsztyńska

Cmentarz komunalny

ul. Olsztyńska

Spoczywają:

Andrzej Rodziewicz (16.07.1935 – 2005)     więcej…