WILNO
cm. Bernardyński

Wilno

Spoczywają:

Justyna Wojniuszowa (rod. Rodziewicz) (1820 – 1898)     więcej…