Wykaz nazw geograficznych związanych z nazwiskiem Rodziewicz według „Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” Warszawa 1888

 

Wykaz nazw geograficznych
związanych z nazwiskiem Rodziewicz

według „Słownika geograficznego Królestwa Polskiego
i innych krajów słowiańskich”
Warszawa 1888

Rodziewicze:

1. wieś, pow.lidzki, w 3 okr. poi., gm. Dubicze, okr.wiejski Nowy Dwór, o 7 wiorst od gminy, według spisu z 1865 r. 6 dusz rewiz.; własność Znamierowskich;
2. okolica szlachecka, pow. lidzki, o 7 wiorst od gminy a 29 wiorst od Szczuczyna, ma 10 domów, 84 mieszkańców (w 1864 r. 13 dusz rew.), należy do dóbr skarbowych Ostryna;
3. folwark rządowy, pow. lidzki, w 3 okr. poi., gm. Szczuczyn, o 7 wiorst od Szczuczyna, 32 mieszkańców (1866 r.);
4. okolica szlachecka nad rzeką Żylanką, pow. oszmiański, w l okr. poi., o 26 wiorst od Oszmiany, 6 domów, 65 mieszkańców kat;
5. wieś, pow. oszmiański, w 3 okr. poL, gm. lwie, okr. wiejski Urciszki, o 5 ł/2 wiorst od gminy, 59 wiorst od Oszmiany, 32 wiorsty od Dziewieniszek, ma 14 domów, 82 mieszkańców katol. (w 1864 r. 42 dusze rewiz.); należy do dóbr Jatołtowicze Rymaszewskich;
6. okolica szlachecka, pow. święciański, w 4 okr. poL, gin. i okr. wiejski Wojstom, o 3 wiorsty od gminy, według spisu z 1864 r. 23 dusze rewiz., o 78 wiorst od Święcian, mająca 24 domy, 147 mieszkańców katol. i 14 Żydów;
7. wieś, pow. święciański, w 4 okr. poi., gm. Wojstom, okr. wiejski i dobra Rzewuskich Hanuta, o 8 wiorst od gminy, według spisu z 1864 r. 59 dusz rewiz.;
8. wieś, pow. borysowski, w l okr. poi. łohojskim, gin. Hajna, ma 21 osad pełnonadziałowych, miejscowość wzgorzysta, malownicza, dość leśna, grunta szczerkowe, kamień narzutowy;
9. folwark, pow. borysowski. ma 25 włók, od 1862r. własność Tyszkiewiczów, nie noszących tytułu hrabiowskiego.

Radziewicze:

1. karczma, pow. święciański, w 4 okr. poi., o 83 wiorsty od Święeian, l dom, 4 mieszkańców Żydów;
2. (Radewiczy), wieś, pow. brzeski gub. grodzieńskiej, w 5 okr. poi., gm. Wierzchowicze, o 44 wiorsty od Brześcia;
3. dobra, pow. grodzieński, w 3 okr. poL, gm. Gudziewicze, o 38 wiorst od Grodna, własność Mikulskich. Włościanie wnieśli 1807 rubli roś. 44 kopiejki wykupu za ziemię; 4. wieś, pow. sokolski, w l okr. poi., gm. Kruglany, o 21 wiorst od Sokółki.

Rodziewszczyzna:

1. folwark i dobra szlacheckie, pow. dzisieński, w 4 okr. poL, gin Prozoroki, okr. wiejski Błoszniki, o 23 wiorsty od Dzisny, ma l dom, 9 mieszkańców katoL, własność Szyszków i Niemiry. Włościanie wnieśli 1132 rubli roś. 13 kopiejek wykupu za wydzieloną ziemię;
2. wieś, pow. oszmiański, w 3 okr. poL, gm. Subotniki, okr. wiejski Kudajsza, o 7 wiorst od gminy, 33 dusze rewiz., należy do dóbr Kwiatkowce Umiastowddch;
3. wieś nad stawem, pow. oszmiański, w 4 okr. poL, gmina i dobra Wołożyn, okr. wiejski Kibudzie, o 62 wiorsty od Oszmiany, ma 5 domów, 55 mieszkańców (49 prawosławnych i 6 katoL), w 1861 r. 22 dusze rewiz.;
4. zaścianek włościański, pow. święciański, w ł okr. poL, gin* aleksandrowska, okr. wiejski i dobra skarbowe Swirany, o 10 wiorst od gminy, 18 dusz rewiz.;
5. zaścianek rządowy nad rzeką Wilją, pow święciański, w l okr. poL, o 35 wiorst od Święcian, ma 2 domy, 21 mieszkańców katol.;
6. wieś, pow. nowoaleksandrowski, w 3 okr* poi., o 75 wiorst od Nowoaleksandrowska.

Radziewszczyzna

1. zaścianek szlachecki, pow. oszmiański, w l okr. pol., o 34 wiorsty od Oszmiany, l dom, 14 mieszkańców katol.

Rudziewicze

1. wieś, pow. wilejski, w 3 okr. pol, gm. Łucząj, okr. wiejski i dobra (hr. Mostowskich), Stary Dwór, o 10 wiorst od gminy, 73 wiorsty od Wilejki, ma 16 domów, 204 mieszkańców katol. i 7 prawosławnych (w 1864 r. 97 dusz rewiz.);
2. wieś, pow. wilejski, w 3 okr. pol, gm. Kniahinin, okr. wiejski i dobra (Oskierków) Marcyanów, o 13 wiorst od gminy, 53 wiorsty od Wiłejki, ma 7 domów, 102 mieszkańców (według spisu z 1864 r. 35 dusz rewiz.);
3. wieś nad rzeką Sułą, prawy dopływ Niemna, pow. miński, ma 7 osad, miejscowość wzgórzysta, grunta szczerkowe, lasu mało;
4. wieś i dobra szlacheckie, pow. wołkowyski, w 1 okr. pol, gm. Międzyrzecz (Meżyrjecz), o 24 wiorsty od Wołkowyska, własność Jodków. Włościanie wnieśli 1633 rubli roś. 16 kopiejek wykupu za wydzieloną im ziemię.

Rudziewszezyzna

1. wieś włościańska, pow. oszmiański, w 2 okr. pol, bm. Horodźki, okr. wiejski i dobra skarbowe Łosk, o 8 wiorst od gminy i 43 wiorsty od Oszmiany, ma 6 domów, 45 mieszkańców prawosł. (w 1864r. 18 dusz rewiz.).

Radziejowszczyzna

1. folwark szlachecki nad jeż. Gilus, pow. trocki, w 4 okr. pol, odl. 75 wiorst od Trok, 1 dom, 17 mieszkańców katol.