Antoni Rodzewicz (rod. Rodzewicz)

urodzony 10.10.1939

zmarły 16.02.1991

miejsce spoczynku Ciechanów, cmentarz Komunalny