Stefan Rodziewicz (rod. Rodziewicz)

urodzony 1916.4.9

zmarły 1940

miejsce spoczynku (symboliczne) Warszawa cmentarz Katedra WP

kwatera Kaplica Katyńska